Giske Ursin, Kreftregisteret

NYTT OG NYTTIG OM MAMMOGRAFISCREENING. Ordstyrer Giske Ursin, Kreftregisteret

Geir Stene Larsen, Helsedirektoratet

Lars A. Akslen, Universitetet i Bergen

Solveig Roth Hoff, Ålesund sjukehus

13:00-14:15 LUNSJ OG UTSTILLING

KVALITET I RADIOLOGIARBEIDET I STORBRITANNIA OG NORGE. Ordstyrer Solveig Roth Hoff, Ålesund sjukehus

15:30-16:15 PAUSE OG UTSTILLING

KUNSTIG INTELLIGENS OG MASKINLÆRING I MAMMOGRAFISCREENING. Ordstyrer Kristin Pedersen, Kreftregisteret

Nico Karssemeijer, Radboud university medical center, Nijmegen/Screenpoint Medical

Claes Lundström, Linköpings universitet/AIDA - Analytic Imaging Diagnostics Arena

19:00-00:00 KONFERANSEMIDDAG FOR DE SOM HAR MELDT SEG PÅ DENNE

08:30-09:00 UTSTILLING

09:30-09:45 PAUSE

NASJONAL RÅDGIVNINGSGRUPPE OG FAGGRUPPENE: HVEM ER VI, OG HVA JOBBER VI MED? Ordstyrer Hilde Bjørndal, Drammen sykehus

Solveig Roth Hoff, Ålesund sjukehus

Robin Lee Hammond, Oslo universitetssykehus

Hilde Bjørndal, Drammen sykehus

Pål Løvhaugen, Universitetssykehuset Nord-Norge

11:30-12:45 LUNSJ OG UTSTILLING

REIS DEG, FORSKER! Ordstyrer Gunhild Mangerud, Kreftregisteret

Hildegunn Aase, Haukeland universitetssjukehus

Tron Anders Moger, Universitetet i Oslo

13:45-14:15 PAUSE OG UTSTILLING

REIS DEG, FORSKER! Ordstyrer Gunhild Mangerud, Kreftregisteret

Bjørn Helge Østerås, Oslo universitetssykehus

Caroline Hantho, Stavanger Universitetssykehus

OPPSUMMERING OG VEIER VIDERE. Ordstyrer Solveig Hofvind, Kreftregisteret

Ellen Harris Utne, Brystkreftforeningen

Solveig Hofvind, Kreftregisteret

Meeting management Logo Powered by Netovo AS