Velkommen til fagkonferanse i Mammografiprogrammet!
 

28. og 29. mars 2019 - Radisson Blu Hotel & Conference Center, Oslo Alna

Konferanseprogram 270319 I

Mammografiprogrammet og Kreftregisteret ønsker velkommen til fagkonferanse om screening og diagnostikk av brystkreft!

Konferansen vil by på unike muligheter til å oppdatere seg på aktuell forskning og utvikling innen fagfeltet.

Overdiagnostikk og overbehandling av brystkreft vil diskuteres, nye europeiske retningslinjer for mammografiscreening legges fram, og ferske forskningsresultater fra Mammografiprogrammet presenteres.

Andre spennende og fremtidsrettede temaer står også på programmet, som bruk av maskinlæring og kunstig intelligens i mammografiscreening, bildekvalitetens betydning, og radiologisk kvalitet i Storbritannia og Norge.

Faggruppene i Mammografiprogrammet vil presentere sitt arbeid med å videreutvikle mammografiscreeningen i Norge. Status og potensiell rolle for tomosyntese innen brystkreftscreening og –diagnostikk vil diskuteres, og vi får også høre om immunterapiens rolle i framtidig brystkreftbehandling.

Konferansen er spesielt rettet mot de som arbeider med mammografiscreening og brystdiagnostikk i Mammografiprogrammet, men er også åpen for andre interesserte.

Vi håper å se dere!

Vennlig hilsen
Solveig Hofvind

leder for Mammografiprogrammet, Kreftregisteret

Meeting management Logo Powered by Netovo AS