Velkommen til fagkonferanse i Mammografiprogrammet!

28. og 29. mars 2019

Radisson Blu Hotel and Conference Center, Oslo Alna

Mammografiprogrammet og Kreftregisteret har stor glede av å ønske velkommen til ny fagkonferanse om screening og diagnostikk av brystkreft i Oslo i mars 2019!

Målsettingen med konferansen er å bidra til kompetanseutvikling i fagmiljøene som arbeider med mammografiscreening og brystdiagnostikk, spesielt ved de brystdiagnostiske sentrene tilknyttet Mammografiprogrammet, men konferansen er også åpen for andre interesserte.

Konferansen vil by på unike muligheter til å oppdatere seg på aktuell forskning og fagutvikling innen fagfeltet. 

Overdiagnostikk og overbehandling av brystkreft vil diskuteres, og nye europeiske retningslinjer for mammografiscreening presenteres. Ferske forskningsresultater om hva som er optimalt tydevolum for screeningradiologer vil legges fram, i tillegg til en rekke andre resultater fra kvalitetsforbedring- og forskningsprosjekter utført med data fra Mammografiprogrammet. 

Flere andre spennende og fremtidsrettede temaer står også på programmet, som bruk av maskinlæring og kunstig intelligens i mammografiscreening, bildekvalitetens betydning for presis og sikker brystkreftdiagnostikk, og metoder og resultater for læring, optimalisering og oppfølging innen screeningradiologi. Faggruppene som er etablert i Mammografiprogrammet vil presentere sitt arbeid med å videreutvikle mammografiscreeningen i Norge. Status og potensiell rolle for tomosyntese og andre nye teknikker som diskuteres innen brystkreftscreening og –diagnostikk vil bli presentert, og vi vil få høre om immunterapiens rolle i framtidig brystkreftbehandling. 
 
Vi håper å se dere! 

Vennlig hilsen 

Mammografiseksjonen ved Kreftregisteret

ved professor Solveig Hofvind, 
leder for Mammografiprogrammet, Kreftregisteret

Meeting management Logo Powered by Netovo AS