Takk for fine dager sammen på fagkonferanse i Mammografiprogrammet!


Kjære deltakere, foredragsholdere og utstillere.

Takk til dere alle for å ha bidratt til to veldig flotte og innholdsrike dager på fagkonferansen som Mammografiprogrammet og Kreftregisteret arrangerte i Oslo i slutten av mars.

Vi har lært og sett mye spennende, både i foredragssalen og i utstillingen. Det har også vært veldig hyggelig å møte dere!

Flere av presentasjonene er allerede gjort tilgjengelige på konferansens hjemmeside. Som deltaker har du mottatt innlogging til dette. Vær oppmerksom på at siden kan bli oppdatert.

Vi regner med å arrangere konferanse igjen i 2021 og håper å se dere igjen da!

 

Vennlig hilsen
Solveig Hofvind

leder for Mammografiprogrammet, Kreftregisteret

Meeting management Logo Powered by Netovo AS